පොඩිහාමිගේ කතාව


ඉස්සර හිටියා පොඩිහාමි කියලා මුදලාලි කෙනෙක්. එයා බොහොම සාධාරණව තමන්ගේ කඩේ කරගෙන ගියා. මෙහෙම යනකොට තමන්ගේ පුතාලා නිසි වයසට ආ නිසා පොඩිහාමි මුදලාලි කඩේ වගකීම් දරුවන්ට පවරලා ගෙදරට වෙලා කාලය ගතකලා.

කාලයත් එක්ක පොඩිහාමිගේ පුතාලා දීග දෙන වයසට ආවට පස්සේ ඒ කටයුතුත් පොඩිහාමි කරලා දුන්නා.කාලය ගත වෙනකොට පොඩිහාමිගේ පුතාලටත් දරුමල්ලෝ ලැබිලා ලොකු පවුලක් බවට පත් වුණා. මේ හැමෝම දිවි රැක ගත්තේ පොඩිහාමි තනියම කරපු කඩෙන්. 

පවුල් ලොකු වෙනකොට බිරින්දෑවො තමන්ට තියෙන අඩුපාඩු එහෙම සැමියන්ට කියනවා එන්න එන්නම වැඩිවුණා. මෙහෙම කාලයක් යනකොට කඩෙන් ලැබෙන ලාබෙන් නඩත්තු වුන පවුල් වල පෙරැත්ත නිසා කෙලින්ම කඩේ ලාච්චුවෙන් මුදල් ගන්න තත්වෙට පොඩිහාමිගේ පුතාලා පත්වුණා. 

පොඩි හාමි තමන්ට කීයක් හරි ආපු කඩේ දිගින් දිගටම පාඩුවෙනවා කියලා දැනුනත් ආපහු තමන්ට පවරගන්න එක පහසුවැඩක් වුනේ නෑ. ඒ නිසාම පොඩිහාමිගේ පුතාලා විටින් විට කඩයට ඇවිත් තමන් වෙළඳාම් කරන වෙලාවේ ගන්න සල්ලි ටික තමන්ගේ සාක්කුවට දාගන්න නිසා, කඩයේ අඩුපාඩු බොහොමයක් වුනා. 

පස්සේ කඩේ තිබ්බ බොයිලේරුවත්, පුටු මේසත් අන්තිමේ කඩේ මුදලාලි මේසෙත් විදියට විටින් විට කඩේ බඩුත් විකුණන තත්වෙට පත්වුණා. දැන් අද වෙනවකොට හිස්කඩේ විතරක් පොඩිහාමිට ඉතුරු වෙලා. පුතාලා ටික කඩේ තියෙන ඉඩමට අයිතිවාසිකම් කියාගන්න පොරකනවා.

0 comments:

Post a Comment

My Instagram